Tại sao sấm xét lại đánh vào cánh đồng

Question

Tại sao sấm xét lại đánh vào cánh đồng

in progress 0
Remi 2 tháng 2021-08-05T00:54:55+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-05T00:56:20+00:00

    Bản chất của dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các các điện tích. Trong trường hợp này là sự chuyển dời của dòng electon. Nếu các đám mây đủ gần mà mang điện tích trái dấu thì xảy ra hiện tượng phóng điện giữa các đám mây. Nếu một vùng lớn đám mây mang điện tích cùng dấu thì mục tiêu của nó sẽ là mặt đất. Trường hợp nó mang điện tích âm thì sự phóng điện sẽ theo hướng từ đám mây xuống đất. Còn nếu nó mang điện tích dương thì sẽ có sự phóng điện theo hướng ngược lại.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )