Tại sao trong hơn 1000 năm bắc thuộc nước ta vẫn giữ vững nền độc lập

Question

Tại sao trong hơn 1000 năm bắc thuộc nước ta vẫn giữ vững nền độc lập

in progress 0
Sarah 2 tháng 2021-09-28T15:07:19+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:08:48+00:00

  Người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên vì:
  – Nhân dân lao động không có điều kiện theo học ở các trường dạy tiếng Hán do bọn đô hộ mở…
  -Tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán… của người Âu Lạc đã được hình thành từ lâu đời, đậm đà bản sắc riêng, có sức sống mãnh liệt không thể bị tiêu diệt.

  0
  2021-09-28T15:08:57+00:00

  Trong 1000 năm Bắc thuộc tuy chính quyền đô hộ áp dụng luật pháp hà khắc, thẳng tay đàn áp những cuộc đấu tranh của nhân dân ta song nhân đân ta biết tiếp nhận và ”Việt hóa” những yếu tố tích cực của nền văn hóa Trung Hoa thời Đường, thời Hán.

  => Nhân dân ta không bị đồng hóa , Tiếng Việt vẫn được bảo tồn. Các phong tục tập  quán như ăn trầu, nhuộm răng đen, tôn trọng phụ nữ vẫn được duy trì.

  Cho mik xin hay nhất và 5* vote nha. Chúc bạn học tốt!!!! ^ ^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )