Tại sao võ la bàn không thế làm bằng sắt

Question

Tại sao võ la bàn không thế làm bằng sắt

in progress 0
aikhanh 1 tháng 2021-08-05T16:13:30+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-05T16:15:01+00:00

    Vì các kim của la bàn được làm bằng sắt từ nên nó có thể bị hút vào vỏ làm cho kim nam châm chỉ không chính xác.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )