tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số trong đó tổng hai chữ số bằng 3

Question

tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số trong đó tổng hai chữ số bằng 3

in progress 0
Emery 1 năm 2021-08-02T11:32:06+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T11:33:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tập hợp các số đó là

  `S={12,21,30}`

  Học tốt

  0
  2021-08-02T11:33:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tập hợ các số tự nhiên có hai chữ số mà tổng các chu số bằng 3 là {12,21,30}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )