Tên gọi của ancol : (CH3)2CH-CH2-CH2OH ?

Question

Tên gọi của ancol : (CH3)2CH-CH2-CH2OH ?

in progress 0
Samantha 2 giờ 2021-10-24T01:33:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:34:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  (CH3)2CH-CH2-CH2OH :3-metylbutan-1-ol

  0
  2021-10-24T01:34:45+00:00

  (CH3)2CH-CH2-CH2OH: 3-metylButan-1-ol

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )