$\text{ Câu dễ làm nhanh nhé các bạn! }$ Câu hỏi kiểm tra HKI năm 2016-2017 Môn : hóa học lớp 9 Câu 2: (3,0 điểm ) a) b) Có thể dùng hóa chất nào để l

Question

$\text{ Câu dễ làm nhanh nhé các bạn! }$
Câu hỏi kiểm tra HKI năm 2016-2017
Môn : hóa học lớp 9
Câu 2: (3,0 điểm )
a)
b) Có thể dùng hóa chất nào để loại bỏ hoàn toàn `CO_2` , `SO_2` trong khí thải công nghiệp ? Giải thích bằng phương pháp hóa học.
c) Xác định khoảng pH của 2 mẫu nước sau: nước tinh khiết ( nước cất ) và nước để lâu trong không khí

in progress 0
Margaret 2 tháng 2021-08-18T17:09:31+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T17:10:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   b) Đầu tiên ta sục 2 dd trên vào dd `Br_2` thì thấy mất màu do `SO_2`

  `Br_2 + H_2O + SO_2 → H_2SO_4 + 2HBr`

  Tiếp ta sục vào dd `Ca(OH)_2` thì ta sẽ loại bỏ được khí  `CO_2`

  `CO_2+Ca(OH)_2→CaCO_3↓+H_2O`

  c) Nước tinh khiết ( nước cất) có pH = 7

  Nước để lâu trong không khí pH=5,2 do có `CO_2` trong kk

  0
  2021-08-18T17:10:51+00:00

  Em tham khảo nha:

  b)

  Có thể dùng nước vôi trong ($Ca(OH)_2) để loại bỏ khí $CO_2$ và $SO_3$

  Vì khi tác dụng với nhau tạo kết tủa ta có thể lọc bỏ kết tủa ra

  \(\begin{array}{l}
  Ca{(OH)_2} + C{O_2} \to CaC{O_3} + {H_2}O\\
  Ca{(OH)_2} + S{O_2} \to CaS{O_3} + {H_2}O
  \end{array}\)

  c)

  Nước cất có pH khoảng là 7

  Nước để lâu ngoài không khí có $SO_2$ và $CO_2$ nên tạo ra axit nên có pH<7

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )