`text(Cho hàm số : “y=2x+b` `text(biết )x_1=3 , y_1=5`

Question

`text(Cho hàm số : “y=2x+b`
`text(biết )x_1=3 , y_1=5`

in progress 0
Savannah 2 tháng 2021-09-09T07:00:48+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T07:01:48+00:00

  Thay `x = 3; y = 5` vào ` y = 2x + b` ta có

   ` 5 = 2.3 + b`

  ` => 5 = 6 + b`

  ` => b = 5 – 6`

  ` => b = -1`

   

  0
  2021-09-09T07:02:28+00:00

  Đáp án:

   $b = – 1$

  Giải thích các bước giải:

   Hàm số $y = 2x + b$ 

  Khi $x_1 = 3$ thì $y_1 = 5$ nên ta có: 

  $5 = 2.3 + b => b = 5 – 6 = – 1$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )