Thạch Sanh đã lập được bao nhiêu chiến công ( mức độ ) Mik cần nhanh nhé

Question

Thạch Sanh đã lập được bao nhiêu chiến công ( mức độ )
Mik cần nhanh nhé

in progress 0
Raelynn 2 tuần 2021-11-28T13:00:28+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-28T13:01:41+00:00

    Thạch Sanh đã lập được những chiến công như: giết chằn tinh, đại bàng, cứu công chúa, Lí Thông hèn nhát đẩy Thạch Sanh thế mạng cho mình nhưng khi Thạch Sanh lập được công lớn thì lại tìm cách cướp công.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )