thành phần phần trăm về khối lượng của ntố Nitơ trong hc NH4NO3

Question

thành phần phần trăm về khối lượng của ntố Nitơ trong hc NH4NO3

in progress 0
Delilah 1 tuần 2021-12-03T21:50:45+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T21:51:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  – khối luợng mol họp chất:

  MNH4NO3=14+1×4+14+16×3=80

  – Trg 1 mol NH4NO3 có 1 mol nguyên tử N, 4 mol nguyên tử H, 3 mol nguyên tử O.

  – TP% về khối luợng của Người

  %mN=( 2×14) × 100% : 80=35%

   

  0
  2021-12-03T21:52:30+00:00

  %mN=$\frac{2.14.100}{14+1.4+14+16.3}$ = $\frac{28.100}{80}$ $= 35$%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )