thanh qua lon nhat cua cach mang tan hoi la gi

Question

thanh qua lon nhat cua cach mang tan hoi la gi

in progress 0
Eden 1 tháng 2021-08-23T06:24:11+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:25:22+00:00

    Thành quả lớn nhất của cách mạng Tân Hợi là : Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Mãn Thanh

  #NOCOPY

  @Chúc bạn giáng sinh vui vẻ nha !!

  0
  2021-08-23T06:26:00+00:00

  Thành quả lớn nhất của cách mạng Tân Hợi là :

  Cách mạng Tân Hợi hoàn thành mục tiêu trong Cương lĩnh của Trung Quốc Đồng minh hội là lật đổ chế độ Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển và có ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á.

  => Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Mãn Thanh là kết quả lớn nhất củ Cách mạng Tân Hợi năm 1911.

  Xin hay nhất!

  #PeachTea

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )