Thành tựu nào sau đây được coi là quan trọng nhất góp phần giải vấn đề lương thực cho con người ? A.Chế tạo công cụ sản xuất mới B. Những phát minh

Question

Thành tựu nào sau đây được coi là quan trọng nhất góp phần giải vấn đề lương thực cho con người ?
A.Chế tạo công cụ sản xuất mới
B. Những phát minh về công nghệ sinh học
C. Cuộc cách mạng xanh
D. Chế tạo phân bón sinh học

in progress 0
Eliza 4 tháng 2021-08-22T14:47:19+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:48:19+00:00

  Thành tựu nào sau đây được coi là quan trọng nhất góp phần giải vấn đề lương thực cho con người ? 
  A.Chế  tạo công cụ sản xuất mới
  B. Những phát minh về công nghệ sinh học
  C. Cuộc cách mạng xanh
  D. Chế tạo phân bón sinh học

  0
  2021-08-22T14:48:27+00:00

  Thành tựu nào sau đây được coi là quan trọng nhất góp phần giải vấn đề lương thực cho con người ?

  B. Những phát minh về công nghệ sinh học

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )