thầy cô các bạn làm ơn giúp giải em với ạ 34/ hai vòng dây dẫn hình tròn có vật chất cách điện mỏng bán kính bằng nhau r = 4 cm có tâm O cùng nhau về

Question

thầy cô các bạn làm ơn giúp giải em với ạ
34/ hai vòng dây dẫn hình tròn có vật chất cách điện mỏng bán kính bằng nhau r = 4 cm có tâm O cùng nhau về trục của chúng vuông góc với nhau cường độ dòng điện đi qua mỗi vòng dây i1 = 3A, i2 = 4 ampe xác định vectơ cảm ứng từ tổng hợp tại O

in progress 0
Claire 1 năm 2021-10-28T15:11:16+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T15:12:18+00:00

  Đáp án:

  \(7,{85.10^{ – 5}}T\)

  Giải thích các bước giải:

  Vecto cảm ứng từ tông hợp tại tâm O , vì chúng vuông góc với nhau nên ta có:
  \[B = \sqrt {{B_1}^2 + {B_2}^2}  = \sqrt {{{\left( {2\pi {{.10}^{ – 7}}.\frac{{{I_1}}}{r}} \right)}^2} + {{\left( {2\pi {{.10}^{ – 7}}.\frac{{{I_2}}}{r}} \right)}^2}}  = \sqrt {{{\left( {2\pi {{.10}^{ – 7}}.\frac{3}{{0,04}}} \right)}^2} + {{\left( {2\pi {{.10}^{ – 7}}.\frac{4}{{0,04}}} \right)}^2}}  = 7,{85.10^{ – 5}}T\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )