Thay từ ” ăn ” trong các câu sau bằng từ đồng nghĩa – Cửa hàng này rất ăn khách – Xe này ăn xăng lắm

Question

Thay từ ” ăn ” trong các câu sau bằng từ đồng nghĩa
– Cửa hàng này rất ăn khách
– Xe này ăn xăng lắm

in progress 0
Eva 3 tháng 2021-07-23T04:58:40+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T05:00:24+00:00

  Thay từ ” ăn ” trong các câu sau bằng từ đồng nghĩa

  – Cửa hàng này rất ăn khách

  →Cửa hàng này rất nhiều khách

  – Xe này ăn xăng lắm!

  →Xe này hao xăng lắm!

  0
  2021-07-23T05:00:39+00:00

  Đáp án:

  – Cửa hàng này rất ăn khách

  Thay: – Cửa hàng này rất đông khách

  – Xe này ăn xăng lắm

  Thay: – Xe này tốn xăng lắm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )