“The construction began in 2012 and the museum was completed in 2017. The museum was reopened to the general public on November 29, 2017.” dịch:

Question

“The construction began in 2012 and the museum was completed in 2017. The museum was reopened to the general public on November 29, 2017.” dịch:

in progress 0
Aubrey 2 ngày 2021-12-07T23:36:37+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:37:49+00:00

  Dịch : Việc xây dựng bắt đầu vào năm 2012 và bảo tàng đã được hoàn thành vào năm 2017. Bảo tàng được mở cửa trở lại cho công chúng vào ngày 29 tháng 11 năm 2017.

  0
  2021-12-07T23:37:59+00:00

  “Việc xây dựng bắt đầu vào năm 2012 và bảo tàng đã hoàn thành vào năm 2017. Bảo tàng đã được mở cửa trở lại vào ngày 29 tháng 11 năm 2017.”

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )