+ Thể hiện việc lựa chọn, sử dụng, PP, KTDH thông qua chuỗi hoạt động học.

Question

+ Thể hiện việc lựa chọn, sử dụng, PP, KTDH thông qua chuỗi hoạt động học.

in progress 0
Kinsley 4 giờ 2021-09-07T07:52:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:54:05+00:00

  Dịch ra là :

  + Shows the selection, use, method, teaching skills through a series of learning activities.

  Xin hay nhất cho nhóm.

  0
  2021-09-07T07:54:33+00:00

  + Thể hiện việc lựa chọn, sử dụng, PP, KTDH thông qua chuỗi hoạt động học.

  Dịch

  + Shows the selection, use, method, teaching skills through a series of learning activities.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )