Thế nào là bóc lột sức lao động của trẻ em

Question

Thế nào là bóc lột sức lao động của trẻ em

in progress 0
Remi 1 năm 2021-08-22T22:18:45+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T22:19:59+00:00

  Bóc lột trẻ em là hành vi bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật về lao động; trình diễn hoặc sản xuất sản phẩm khiêu dâm; tổ chức, hỗ trợ hoạt động du lịch nhằm Mục đích xâm hại tình dục trẻ em; cho, nhận hoặc cung cấp trẻ em để hoạt động mại dâm và các hành vi khác sử dụng trẻ em để trục lợi.

  0
  2021-08-22T22:20:18+00:00

  – Bóc lột sức lao động của trẻ em là:

  + Bắt trẻ làm những việc quá sức

  + Bắt trẻ làm những công việc không phù hợp với lứa tuổi

  + Chiếm lấy kết quả lao động của trẻ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )