Thế nào là chí công vô tư? Nêu biểu hiện Nhanh, gấp với nha mọi người, giúp em

Question

Thế nào là chí công vô tư? Nêu biểu hiện
Nhanh, gấp với nha mọi người, giúp em

in progress 0
Sarah 4 tháng 2021-07-28T16:16:10+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T16:17:32+00:00

  Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

  Biểu hiện:  Luôn luôn đứng về phía lẽ phải, luôn đặt lợi ích chung của tất cả mọi người trên lợi ích riêng của bản thân

  0
  2021-07-28T16:17:42+00:00

  – Chí công vô tư: là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vò, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

  – Biểu hiện : không vì lợi ích của bản thân, của cá nhân hoặc tổ chức mà hi sinh lợi ích của cộng đồng, không thiên vị, không che dấu hoặc im lặng trước những hành vi sai trái.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )