Thế nào là đột biến gen, đột biến NST, thể dị bội, thể đa bội? Cho biết các dạng đột biến.

Question

Thế nào là đột biến gen, đột biến NST, thể dị bội, thể đa bội? Cho biết các dạng đột biến.

in progress 0
Delilah 3 tuần 2021-08-13T13:33:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:35:11+00:00

  **Đột biến gen:

  1. Định nghĩa.

  – Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một số cặp nucleotit.

  – Đột biến gen là biến dị di truyền được.

  2. Các dạng đột biến.

  – Mất cặp nucleotit.

  – Thêm cặp nucleotit.

  – Thay thế cặp nucleotit.

  **Đột biến NST:

  1. Định nghĩa.

  – Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST.

  2. Các dạng đột biến.

  – Mất đoạn.

  – Lặp đoạn.

  – Đảo đoạn.

  – Chuyển đoạn.

  **Thể dị bội:

  – Là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có một hoặc một số cặp NST bị thay đổi về số lượng.

  **Thể đa bội:

  – Là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của n (nhiều hơn 2n).

  0
  2021-08-13T13:35:33+00:00

  -Đột biến gen là những biến đổi trog cấu trúc của gen có liên quan đến một hoặc 1 số cặp Nu xảy ra tại một điểm nào đó trên ptử ADN, đột biến gen có khả năg di truyền

  -Đột biến NST là những biến đổi về cấu trúc vào số lượng NST, Có khả năng di truyền

  -Thể dị bội làthể mà trong tế bào sinh dưỡng có một hoặc một số cặp NST bị thay đổi về số lượng. Thể dị bội làthể mà trong tế bào sinh dưỡng có một hoặc một số cặp NST bị thay đổi về số lượng. … một cập NST nào đó có thêm 1 NST thứ ba

  Thể đa bội làthể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của n (nhiều hơn 2n). … Sự tăng gấp bội số lượng NST, ADN trong tế bào đã dần đến tăng cường độ trao đổi chất, làm tăng kích thước tế bào, cơ quan và tăng sức chống chịu của thể đa bội đối với các điều kiện không thuận lợi của môi trường

  Các dạng đbiến

  -Mất 1 hay 1 số cặp Nu

  -Thêm……………………….

  -Thay cặp nu này = cặp nu khác

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )