Thế nào là nhận tố sinh thái của mỗi trường? Hay sắp xếp các nhân tố sinh thái sau đây vào các nhóm nhận tố sinh thái:sâu rầy, cay xới, ông bướm, đất,

Question

Thế nào là nhận tố sinh thái của mỗi trường? Hay sắp xếp các nhân tố sinh thái sau đây vào các nhóm nhận tố sinh thái:sâu rầy, cay xới, ông bướm, đất, độ chua, bốn phần, chất mùn , ánh sáng, khí oxy, khí cacbonic

in progress 0
Alice 2 tháng 2021-10-10T08:08:15+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T08:09:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  *nhân tố sinh thái sâu rầy,cày xới,bón phân,đất,độ chua,chất mùn,ánh sáng,oxy,CO2

  Các nhân tố sinh thái của môi trườngNhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật. Tùy theo tinh chất cùa các nhân tố sinh thái, người ta chia chúng thành hai nhóm : nhóm nhân tố sinh thái vô sinh (không sống) và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh (sống).

   

  0
  2021-10-10T08:09:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  – Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật.

  – Tùy theo tinh chất của các nhân tố sinh thái, người ta chia chúng thành hai nhóm:

  + nhóm nhân tố sinh thái vô sinh (không sống) và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh (sống).

  + Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh được phân biệt thành nhóm nhân tố sinh thái con người và nhóm nhân tố sinh thái các sinh vật khác.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )