Thế nào là tác phẩm trữ tình? 1.Những tác phẩm kể lại một câu chuyện cảm động. 2.Những văn bản thể hiện tình cảm, cảm xúc của tác giả. 3.Những văn bản

Question

Thế nào là tác phẩm trữ tình?
1.Những tác phẩm kể lại một câu chuyện cảm động.
2.Những văn bản thể hiện tình cảm, cảm xúc của tác giả.
3.Những văn bản viết bằng ngôn ngữ cô đọng hàm súc.
4.Những tác phẩm làm sáng tỏ luận điểm bằng luận cứ, lập luận.
5.Tất cả các ý trên.

in progress 0
Everleigh 3 tháng 2021-09-19T18:37:32+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T18:38:40+00:00

  Thế nào là tác phẩm trữ tình?

  → Là những văn bản thể hiện tình cảm, cảm xúc của tác giả.

  ⇒ Chọn ý 2 : Những văn bản thể hiện tình cảm, cảm xúc của tác giả.

  0
  2021-09-19T18:39:22+00:00

  Nguyen Khac Anhên_

  Thế nào là tác phẩm trữ tình?

  1.Những tác phẩm kể lại một câu chuyện cảm động.

  2.Những văn bản thể hiện tình cảm, cảm xúc của tác giả.

  3.Những văn bản viết bằng ngôn ngữ cô đọng hàm súc.

  4.Những tác phẩm làm sáng tỏ luận điểm bằng luận cứ, lập luận.

  5.Tất cả các ý trên.

  ***chọn ý 2 vì tác phẩm trữ tình như Tiếng gà trưa,cảnh khuya,… đều nói lên những tình cảm,cảm xúc của tác giả về một vật,sự việc,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )