thế nào là thường biến ý nghĩa của thường biến

Question

thế nào là thường biến
ý nghĩa của thường biến

in progress 0
Lyla 1 năm 2021-11-13T04:30:36+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T04:31:45+00:00

  Đáp án:

  Thường biến chính là những biến đổi dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường ở dạng kiểu hình phát sinh trong đời cá thể. Sự biến đổi của thường biến phụ thuộc vào môi trường lẫn kiểu gen. Tuy nhiên trên thực tế yếu tế về kiểu gen không ảnh hưởng quá nhiều đến sự biến đổi và được xem như không biến đổi. Chính vì vậy có thể khẳng định thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

  Thường biến chỉ biến đổi về kiểu hình và không biến đổi kiểu gen, thường biến không di truyền từ thế hệ bố mẹ sang các đời sau. Có thể dễ dàng nhận ra thường biến thông qua các biểu hiện đồng loạt theo một hướng xác định của các loại thực vật hay động vật. Các biến đổi này tương ứng với điều kiện môi trường tác động lên kiểu hình của cá thể. 

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-13T04:32:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng của môi trường, không do sự biến đổi trong kiểu gen(không liên quan đến cơ sở di truyền).

   ý nghĩa của thường biến là gì? 

  • Giúp thực vật và động vật thích nghi với môi trường luôn thay đổi, có lợi cho bản thân sinh vật. 
  • Không di truyền các tính trạng xấu sang dòng F2. 
  • Biến đổi vật chất di truyền, biến đổi kiểu hình, không biến đổi gen

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )