thể tích của hình lập phương bé bằng 125cm khối và bằng 5/8 thể tích của hình lập phương lớn hỏi thể tích hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm

Question

thể tích của hình lập phương bé bằng 125cm khối và bằng 5/8 thể tích của hình lập phương lớn hỏi thể tích hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm để thể tích của hình lập phương bé thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu cm khối

in progress 0
Serenity 2 tháng 2021-10-06T01:35:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T01:37:06+00:00

  Đáp án:

   Thể tích hình lập phương lớn là:

  125 : 5/8=200(cm³)

  Tỉ số phần trăm giữa thể tích hình lập phương lớn và thể tích của hình lập phương bé là:

  (200 :125 x 100)%=160%

  XIN HAY NHẤT NHA

   

  0
  2021-10-06T01:37:08+00:00

  Đáp án:

   $160$%

  Giải thích các bước giải:

   Thể tích hình lập phương lớn là :

  $125.8:5=200cm^3$

  Tỉ số phần trăm của thể tích hình lập phương lớn so với thể tích hình lập phương bé là :

  $200:125.100=160$%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )