Theo anh chị một lời khen vàng cần đáp ứng những nguyên tắc nào

Question

Theo anh chị một lời khen vàng cần đáp ứng những nguyên tắc nào

in progress 0
Claire 1 tháng 2021-08-04T19:47:07+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-04T19:48:34+00:00

    Một lời khen vàng cần đáp ứng rất nhiều những yêu tố cần thiết. Thứ nhất phải kể tới sự chân thành. Như thế nào là lời khen chân thành? Nghĩa là chúng ta khen từ cảm nhận chân thực của bản thân, khen tự tâm, khen vì chúng ta thấy đối phương đáng được khen.  Một lời khen giả tạo, nịnh hts có thể khiến người khác ảo tưởng. Điều đó dễ tạo thái độ tự mãn, chủ quan. Thứ hai, lời khen phải khéo léo, tinh tế. Nếu chúng ta khen thiếu tinh tế, người nghe có thể sẽ tự ái hoặc nghĩ chúng ta khen đểu. Dần dần, chúng ta sẽ trở nen không còn đáng tin, đáng mến nữa. Điều này phụ thuộc vào cách lựa chọn ngôn từ vfa thái độ biểu cảm của người khen. Thứ ba, sự khen ngợi cần tiết chế, chúng ta cần biết như thế nào là đủ cho đối phương. Nếu quá nhiều, lời khen dễ trở nên sáo rỗng, thừa thĩa, gây khó chịu cho người khác. Như vậy, một lời khen vàng phải đảm bảo có trong đó ba yếu tố chân – thiện – mĩ. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )