Theo em, hiện nay các nước trong khu vực châu Phi dang gập phải những khó khăn gi? Để khắc phục khó khăn các nuóc này dã làm gi? 14. Việt Nam ra nhập

Question

Theo em, hiện nay các nước trong khu vực châu Phi dang gập phải những khó khăn gi?
Để khắc phục khó khăn các nuóc này dã làm gi?
14. Việt Nam ra nhập ASEAN có thuận lợi và khó khăn gì?

in progress 0
Emery 1 tháng 2021-09-08T12:33:34+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T12:35:03+00:00

  Theo em:

  – Đoàn kết dân tộc, tránh xung đột chủng tộc, nội chiến vì tiêu hao nội lực, kéo lùi cuộc sống, bị các nước mạnh chi phối, chỉ đạo.
  – Phát triển giáo dục để nâng cao nhận thức mọi người về môi trường.
  – Phát triển y tế hạn chế sự phát triển của HIV/AIDS và tăng dân số.
  – Phát triển kinh tế trên cơ sở sử dụng hợp lý các tài nguyên của đất nước.
  – Liên kết với nhau để sử dụng tài nguyên có hiệu quả nhất giữa các nước trong khu vực.
  – Học tập kinh nghiệm phát triển đất nước của các quốc gia đang phát triển như VN …

  14.

  +Thuận lợi :
  -Nâng cao vị thế và tạo thế đứng vững chắc trên trường quốc tế, có tiếng nói trong việc định hướng phát triển chung của nền kinh tế thế giới thông qua những cuộc thương lượng và đàm phán, từ đó có điều kiện bảo vệ các quyền lợi và thực hiện các nghĩa vụ theo hướng có lợi cho quốc gia.
  -Có điều kiện khai thác nhiều tiềm năng thông qua việc hợp tác đa dạng với nhiều đối tác để mở rộng và ổn định thị trường, tiếp cận nguồn vốn quốc tế, tạo môi trường hấp dẫn để đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư nước ngoài, tiếp cận nhanh sự chuyển giao khoa học – công nghệ trên diện rộng và tham gia tích cực vào việc phân công lao động quốc tế.
  -Có điều kiện thúc đẩy tiến trình cải cách và cơ cấu lại nền kinh tế linh hoạt và năng động hơn theo hướng nâng cao hiệu quả. Cụ thể là đẩy nhanh quá trình cải cách khu vực doanh nghiệp Nhà nước nâng cao tính cạnh tranh của các doanh nghiệp, xoá bỏ cơ chế còn mang tính bao cấp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và xuất nhập khẩu phát huy hơn nữa tiềm năng và thế mạnh của các thành phần kinh tế.
  -Nâng cao khả năng nắm bắt và vận dụng có hiệu quả các quy tắc ứng xử theo chuẩn mực quốc tế, góp phần nhanh chóng đưa nền kinh tế của nước ta tiến lên phát triển ngang tầm quốc tế.
  -Có điều kiện thực hiện tốt các quan hệ đối ngoại, góp phần tích cực trong việc duy trì an ninh thế giới, giữ vững và ổn định an ninh quốc gia để phát triển.
  + Khó khăn:
  -Thách thức lớn nhất là trình độ phát triển kinh tế của nước ta còn thấp, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nói chung, của từng ngành và từng doanh nghiệp nói riêng còn yếu.
  -Việt Nam đi sau rất nhiều nước trên đường phát triển. Cơ chế thị trường còn đang trong quá trình hình thành, các khuôn khổ pháp lý còn chưa hoàn chỉnh, chưa phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.
  – Còn tồn tại nhiều bất hợp lý trong cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế, trong việc phân bổ các nguồn lực của nền kinh tế, trong việc vận dụng các chính sách, quy định, trong việc quy hoạch chiến lược phát triển các ngành kinh tế.
  -Sự hiểu biết về các tổ chức cần hội nhập còn rất hạn chế, đội ngũ cán bộ còn thiếu lại bị hạn chế về chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng hoạt động đàm phán đa phương. -Mở cửa kinh tế còn làm cho nền kinh tế trong nước dễ bị tác động bởi sự biến động không thuận lợi diễn ra từ các nước khác.
  -Các nước ASEAN có những lợi thế tương đồng giống Việt Nam do vậy việc hợp tác thông qua sự phân công lao động sẽ trở nên khó khăn phức tạp và mang tính cạnh tranh gay gắt hơn.
  – Cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam hiện nay chủ yếu là nông sản chưa qua chế biến. Đây là những mặt hàng giảm thuế chậm, trong khi đó những mặt hàng công nghiệp, xuất nguyên liệu là những mặt hàng giảm thuế nhanh lại là sản phẩm xuất khẩu của các nước AFTA khác và là sản phẩm nhập khẩu của Việt Nam.
  – Cạnh tranh gay gắt trong thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là trong điều kiện hiện nay, khi mà nhiều nước trong khu vực đã vực dậy sau cơn khủng hoảng

  0
  2021-09-08T12:35:14+00:00

  – Sau khi giành độc lập, các nước châu Phi bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước, nhưng chưa thay đổi được tình trạng đói nghèo, lạc hậu.

  – Từ cuối những năm 80, tình hình châu Phi ngày càng khó khăn và không ổn định như:

  + Xung đột, nội chiến, đói nghèo, nợ nần và bệnh tật (từ năm 1987 đến năm 1997 có tới 14 cuộc xung đột và nội chiến ở Run-an-đa có tới 800 nghìn người chết và 1,2 triệu người phải lang thang, chiếm 1/10 dân số).

  + Hiện nay châu Phi có 57 quốc gia, nhưng 32 nước xếp vào nhóm nghèo nhất thế giới, 2/3 dân số châu Phi không đủ ăn, 1/4 dân số đói kinh niên (150 triệu người).

  + Tỉ lệ tăng dân số cao nhất thế giới.

  + Tỉ lệ người mù chữ cao nhất thế giới.

  + Đầu thập kỉ 90, châu Phi nợ chồng chất: 300 tỉ USD.

  14. thuận lơi:

  – quan hệ mậu dịch:

  +từ năm 1990 đến nay, tốc độ quan hệ mâu dịch với các nước asean tăng 26,8%

  +giá trị buôn bán với asean chiếm tới 32,4% tổng giá trị buôn bán với quốc tế

  +mặt hàng xuất khẩu chính là gạo

  +mặt hành nhập khẩu chủ yếu là xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu, hàng điện tử

  +hợp tác để phát triển kinh tế:dự á phát triển hành lang đông-tây tạo điều kiện khai thác tài nguyên, nhân công ở vùng khó khăn xóa đói giảm nghèo

  -khó khăn: 

  + chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế

  +khác biệt về thể chế chính trị, bất đồng về ngon ngữ

  +nhiều mặt hàng giống nhau, dễ xảy ra cạnh tranh trong xuất khẩu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )