Theo em , sau hơn một nghìn năm bị đô hộ , tổ tiên chúng ta vẫn giữa được những phong tục tập quán gì ? Ý nghĩa của điều này

Question

Theo em , sau hơn một nghìn năm bị đô hộ , tổ tiên chúng ta vẫn giữa được những phong tục tập quán gì ? Ý nghĩa của điều này

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-10-09T02:50:59+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T02:52:30+00:00

  – Sau hơn một nghìn năm đô hộ, tổ tiên ta vẫn giữ được tiếng nói và các phong tục, nếp sống với những đặc trưng riêng của dân tộc mình như: xăm mình, ăn trầu, nhuộm răng, làm bánh chưng, bánh giầy,…

  – Ý nghĩa: Điều này chứng tỏ sức sống mãnh liệt của tiếng nói, phong tục, nếp sống của dân tộc không có gì có thể tiêu diệt được.

  0
  2021-10-09T02:52:56+00:00

  – Sau hơn một nghìn năm đô hộ, tổ tiên ta vẫn giữ được tiếng nói và các phong tục, nếp sống với những đặc trưng riêng của dân tộc mình như:  ăn trầu, nhuộm răng, làm bánh chưng, bánh giầy,…

  – Ý nghĩa : Điều này chứng tỏ sức sống mãnh liệt của tiếng nói, phong tục, nếp sống của dân tộc ta không có gì tiêu diệt được 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )