Theo em việc người xưa chọn công cụ theo người chết có ý nghĩa gì

Question

Theo em việc người xưa chọn công cụ theo người chết có ý nghĩa gì

in progress 0
Liliana 1 năm 2021-12-02T07:36:28+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-02T07:38:19+00:00

    Việc chôn công cụ theo người chết có ý nghĩa: … – Người nguyên thủy lại chôn theo người chết những công cụ lao động vì: họ quan niệm rằng người chết không phải đã chết hẳn mà họ sang thế giới bên kia, do đó họ vẫn phải lao động làm ăn sinh sống nên cần có công cụ lao động.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )