theo kế hoạch 2 tổ phải làm 900sp. Khi thực hiện tổ 1 tăng năng suất 20%, tổ 2 tăng năng suất 30% nên đã làm được 1130sp . Tính số sp theo kế hoạch c

Question

theo kế hoạch 2 tổ phải làm 900sp. Khi thực hiện tổ 1 tăng năng suất 20%, tổ 2 tăng năng suất 30% nên đã làm được 1130sp . Tính số sp theo kế hoạch của mỗi tổ
#Help mình vs :((

in progress 0
Reagan 2 tháng 2021-08-06T21:55:23+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T21:56:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   gọi số sản phẩm tổ 1 làm theo kế hoạch là x sản phẩm (0<x<900)

  số sản phẩm tổ 2 phải làm theo kế hoạch :

               900-x  sản phẩm

  số sản phẩm tổ 1 làm thêm:

            20%.x=$\frac{1}{5}$ .x

  số sản phẩm tổ hai làm thêm :

              30%.(900 -x)=$\frac{3}{10}$ .(900-x)

  số sản phẩm hai tổ làm thêm :

                 1130 -900=230 sản phẩm

  vì số sản phẩm hai tổ làm thêm là 230 sản phẩm nên ta có PT:

              $\frac{1}{5}$ .x+$\frac{3}{10}$ .(900-x) =230

  ⇔$\frac{1}{5}$ x -$\frac{3}{10}$x +270=230

  ⇔        $\frac{1}{10}$x   =40

  ⇔            x=400 (TM)

  vậy tổ 1 làm được 400 sản phẩm

        tổ 2 làm được 900-400=500 sản phẩm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )