Theo quy định của pháp luật, công dân có quyền sở hữu tài sản đối với A: tư liệu sinh hoạt. B: hành lang giao thông. C: đất đai địa phương. D:

Question

Theo quy định của pháp luật, công dân có quyền sở hữu tài sản đối với
A:
tư liệu sinh hoạt.
B:
hành lang giao thông.
C:
đất đai địa phương.
D:
công trình phúc lợi.

in progress 0
Melanie 3 tháng 2021-09-06T17:23:58+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T17:25:03+00:00

  Chọn A nhá

  0
  2021-09-06T17:25:52+00:00

  Đáp án:
  Theo quy định của pháp luật, công dân có quyền sở hữu tài sản đối với
   A:
  tư liệu sinh hoạt.
   B:
   hành lang giao thông.
   C:
   đất đai địa phương.
   D:
   công trình phúc lợi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )