Thiên nhiên, môi trường và các hoạt động hàng ngày của con người đã ảnh hưởng như thế nào đến nhà ở?

Question

Thiên nhiên, môi trường và các hoạt động hàng ngày của con người đã ảnh hưởng như thế nào đến nhà ở?

in progress 0
Katherine 3 tháng 2021-07-23T04:30:11+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:31:11+00:00

  `#Kray`

  Thiên nhiên, môi trường đã ảnh hưởng đến nhà ở như:

  + Ảnh hưởng của thiên nhiên như: lá cây, bụi…

  + Ảnh hưởng của môi trường như: bão, lũ lụt, mưa, gió… 

  + Ảnh hưởng của thiên nhiên: gió bão, mưa lũ làm thiệt hại kinh tế,..

  + Ảnh hưởng của môi trường: nhà ở gần đường thì thường xuyên bị bụi bẩn bay vào, động đất cũng gây thiệt hại,…

  + Ảnh hưởng của các hoạt động con người: giặt đồ thường hay đổ nước ra sông, ngòi,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )