THời gian: 14/8 đến 15/8/1945 14/8 đến 19/8 1945 19/8/1945 23/8/1945 25/8/1945 2/9/1945 Hãy nêu những sự kiện tiêu biểu trong những mốc TG trên

Question

THời gian: 14/8 đến 15/8/1945
14/8 đến 19/8 1945
19/8/1945
23/8/1945
25/8/1945
2/9/1945
Hãy nêu những sự kiện tiêu biểu trong những mốc TG trên

in progress 0
Madeline 2 tháng 2021-10-21T03:51:45+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T03:53:19+00:00

  – 14/8 – 15/8/1945: Hội nghị toàn quốc họp ở Tân Trào quyết định phát động khởi nghĩa

  – 14/8 – 19/8/1945: bao vây, tấn công quân Nhật ở Thái Nguyên, tổ chức diễn thuyết kêu gọi khởi nghĩa; xuất hiện nhiều truyền đơn, biểu ngữ

  – 19/8/1945: Hàng vạn quần chúng mít ting, biểu tình, tuần hành, chiếm các công sở chính quyền địch -> khởi nghĩa ở Hà Nội giành thắng lợi

  – 23/8/1945: Huế khởi nghĩa và giành chính quyền

  – 25/8/1945: Sài Gòn khởi nghĩa và giành chính quyền

  – 2/9/1945: Tại quảng trường Ba đình chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

  0
  2021-10-21T03:53:31+00:00

  – 15/8/1945: Hội nghị Toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Tân Trào.

  – 19/8/1945: Kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng 8 thành công. 

  – 2/9/1945: Ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )