Thời gian và sự kiện của cách mạng công nghiệp Nga. (Chia các gạch đầu dòng,không viết quá dài) Ko spam.Ko cóp mạng (Trên mạng ko có).

Question

Thời gian và sự kiện của cách mạng công nghiệp Nga. (Chia các gạch đầu dòng,không viết quá dài)
Ko spam.Ko cóp mạng (Trên mạng ko có).

in progress 0
Caroline 2 tháng 2021-10-09T23:25:06+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T23:26:16+00:00

  – Thời gian: diễn ra năm 1917

  – Sự kiện:

  +Cuộc cách mạng thứ nhất là Cách Mạng Dân Chủ xuất hiện vào tháng 2 (theo lịch cũ của Nga) hay tháng 3 (theo lịch hiện đại bây giờ).

  +Cuộc cách mạng thứ hai là Cách Mạng Vô Sản nổ ra vào tháng 10 (theo lịch cũ của Nga) hay tháng 11 (theo lịch hiện đại bây giờ).

  0
  2021-10-09T23:26:34+00:00

   Thời gian: năm 1917

  Sự kiện: Cuộc cách mạng thứ nhất là Cách Mạng Dân Chủ nó ra vào tháng 2 (theo lịch cũ của Nga) hay tháng 3 (theo lịch hiện đại). Cuộc cách mạng thứ hai là Cách Mạng Vô Sản nổ ra vào tháng 10 (theo lịch cũ của Nga) hay tháng 11 (theo lịch hiện đại).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )