Thời kì bị đo hộ tầng lớp nào dưới đây là tầng lớp làm ra của cải vật chất yếu cho xã hội họ phải nộp một phần thu hoạch làm tạp dịch cho giai cấp tàn

Question

Thời kì bị đo hộ tầng lớp nào dưới đây là tầng lớp làm ra của cải vật chất yếu cho xã hội họ phải nộp một phần thu hoạch làm tạp dịch cho giai cấp tàng lớp cai trị

in progress 0
Anna 1 năm 2021-10-28T21:13:20+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T21:14:21+00:00

  NÔNG DÂN. 

  CHÚC BN HỌC TỐT

  0
  2021-10-28T21:15:15+00:00

  Nông dân b nhé 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )