thời trần các lộ phủ quanh kinh thành đều có gì

Question

thời trần các lộ phủ quanh kinh thành đều có gì

in progress 0
Melody 1 năm 2021-11-21T07:54:23+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:55:57+00:00

  Thời Trần, các lộ, phủ quanh kinh thành đều có trường công. Trong nhân dân, ở các làng xã có trường tư => giáo dục được quan tâm và phát triển.

  0
  2021-11-21T07:56:15+00:00

  Thời Trần, các lộ, phủ quanh kinh thành đều có trường công. Trong nhân dân, ở các làng xã có trường tư 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )