Thống kê các cuộc cách mạng tư sản cận đại

Question

Thống kê các cuộc cách mạng tư sản cận đại

in progress 0
Emery 3 tuần 2021-11-24T09:16:08+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T09:17:39+00:00

  1. Cách mạng Hà Lan:

  -Thời gian: Thế kỉ XVI

  – Hình thức: giải phóng dân tộc

  – Nguyên nhân: Tây Ban Nha đô hộ

  2.Cách mạng tư sản Anh:

  – Thời gian: 1642-1688 (thế kỉ XVII)

  – Hình thức: nội chiến

  – Nguyên nhân: mâu thuẫn giữa tư sản, quý tộc mới với chế đọ quân chủ chuyên chế

  3.Cách mạng tư sản Mĩ:

  – Thời gian: Thế kỉ XVII-XVIII

  – Hình thức: Đấu tranh giành độc lập

  – Nguyên nhân: Bị Anh đóng chiếm

  4. Cách mạng tư sản Pháp:

  – Thời gian: cuối thế kỉ XVIII

  – Hình thức: Nội chiến+ chiến tranh giành độc lập

  – Nguyên nhân: Mâu thuẫn giữa các giai cấp

  0
  2021-11-24T09:17:51+00:00

  Cách mạng tư sản Hà Lan :

  hình thức :đấu tranh giải phóng dân tộc

  Nhiệm vụ: lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

  Lãnh đạo: giai cấp tư sản

  Kết quả :được công nhận độc lập

  Tính chất là cuộc cách mạng chưa triệt để

  Cách mạng tư sản Anh:

  Hình thức :nội chiến

  Nhiệm vụ: lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế mở đường cho quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển

  Kết quả: thiết lập nền quân chủ lập hiến

  Tính chất :cuộc cách mạng chưa triệt để

  Cách mạng tư sản Mỹ:

   hình thức :đấu tranh giải phóng dân tộc

  Nhiệm vụ :giải phóng dân tộc ,mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

  Kết quả :thành lập hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ

   tính chất : cuộc cách mạng chưa triệt để

  Cách mạng tư sản Pháp:

  Hình thức :kết hợp giữa hình thức nội chiến và đấu tranh giải phóng dân tộc

  Nhiệm vụ: lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

  Kết quả: thiết lập nền dân chủ gia-cô-banh và thời kỳ thoái trào tái lập nền quân chủ

  Tính chất cuộc cách mạng chưa triệt để

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )