Thú móng guốc gồm mấy bộ, nêu đặc điểm các bộ

Question

Thú móng guốc gồm mấy bộ, nêu đặc điểm các bộ

in progress 0
Audrey 3 tuần 2021-07-11T13:56:32+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:58:11+00:00

  Đáp án: Các bộ móng guốc:

  -Móng có guốc, số lượng móng chân tiêu giảm.

   Thú móng guốc gồm 3 bộ: 

   + Bộ Guốc chẵn: Móng guốc có 2 ngón chân giữa phát triển bằng nhau, đa số theo đàn. Có loài ăn tạp, ăn thực vật, nhiều loài nhai lại.

        – Đại diện:  lợn, bò, hươu,….

    + Bộ Guốc lẻ:  Móng guốc có 3 ngón chân giữa phát triển nhất, Sống theo đàn, không có sừng (ngựa) hoặc sống đơn độc có sừng (tê giác).

       – Ăn thực vật, không nhai lại.

      – Đại diện: tê giác, ngựa,….

     + Bộ Voi: Móng guốc có 5 ngón, guốc nhỏ, có vòi, có ngà, da dày, thiếu lông, sống theo đàn

       – Ăn thực vật không nhai lại.

       – Đại diện: Voi….

  Giải thích các bước giải:

  Sự đa dạng của lớp thú: CÁC BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG.

   

  0
  2021-07-11T13:58:22+00:00

       – Thú móng guốc gồm 3 bộ: Bộ Guốc chẵn; Bộ Guốc lẻ; Bộ Voi

   + Bộ Guốc chẵn:

       ~ Móng guốc có hai ngón chân giữa phát triển bằng nhau.

       ~ Đa số theo đàn.

       ~ Có loài ăn tạp, có loài ăn thực vật, nhiều loài nhai lại.

    + Bộ Guốc lẻ:

       ~ Móng guốc có một ngón chân giữa phát triển nhất.

       ~ Sống theo đàn (ngựa) hoặc sống đơn độc (tê giác).

       ~ Ăn thực vật, không nhai lại.

     + Bộ Voi:

       ~ Móng guốc có 5 ngón, guốc nhỏ,

       ~ Có vòi, có ngà, da dày,

       ~ Thiếu lông

       ~ Sống theo đàn

       ~ Ăn thực vật không nhai lại.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )