Thụ tinh là gì? bản chất của sự thụ tinh?

Question

Thụ tinh là gì? bản chất của sự thụ tinh?

in progress 0
Mackenzie 2 tháng 2021-08-20T05:10:44+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T05:11:50+00:00

  Đáp án:

  -Thụ tinh là sự kết hợp giữa một giao tử đực với một giao tử cái (hay giữa một tinh trùng với một tế bào trứng) tạo thành hợp tử. … -Thực chất của sự thụ tinh là sự kết hợp 2 bộ nhân đơn bội hay tổ hợp 2 bộ NST của 2 giao tử đực và cái, tạo thành bộ nhân lưỡng bội ở hợp tử có nguồn gốc từ bố và mẹ

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-20T05:12:09+00:00

  Thụ tinh là quá trình kết hợp giữa giao tử đực với giao tử cái.

  Bản chất của thụ tinh là sự tổ hợp vật chất di truyền của giao tử đực với giao tử cái tạo thành hợp tử.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )