thực hiện chương trình tri ân khách hàng, cửa hàng khuyến mãi giảm 15% trên 1 chiếc tivi. Sau đó để thu hút khách hàng, cửa hàng giảm thêm 10% nữa (so

Question

thực hiện chương trình tri ân khách hàng, cửa hàng khuyến mãi giảm 15% trên 1 chiếc tivi. Sau đó để thu hút khách hàng, cửa hàng giảm thêm 10% nữa (so với giá đã giảm lần 1) nên tivi lúc này là 11 475 000 đồng
a)hỏi giá ban đầu của chiếc tivi?
b)biết giá vốn là 10 500 000 đồng/tivi . Hỏi nếu bán hết 20 chiếc tivi trong đợt khuyến mãi thứ 2 thì siêu thị lời bao nhiêu % ?

in progress 0
Melanie 4 tuần 2021-09-16T17:57:24+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T17:59:02+00:00

  a) Giá sau khi giảm lần thứ nhất là

  $11.475 : (100\% – 10\%) = 12.750$ (nghìn đồng)

  Giá ban đầu của chiếc ti vi là

  $12.750 : (100\% – 85\%) = 15.000$(nghìn đồng)

  b) Giá tiền thu đc khi bán 20 chiếc ti vi là

  $15.000 \times 20 = 300.000$ (nghìn đồng)

  Giá tiền vốn của 20 chiếc ti vi là

  $10.500 \times 20 = 210.000$ (nghìn đồng)

  Số tiền lãi là

  $300.000 – 210.000 = 90.000$ (nghìn đồng)

  Vậy tỉ lệ lãi là

  $\dfrac{90.000}{210.000} \times 100\% \approx 42,85\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )