Thực hiện phép nhân: $(x^{3}$- $y^{3}$- $2xy^{2}$) ($y^{3}$- $2x^{2}$$y$+$x^{3}$)

Question

Thực hiện phép nhân:
$(x^{3}$- $y^{3}$- $2xy^{2}$) ($y^{3}$- $2x^{2}$$y$+$x^{3}$)

in progress 0
Mackenzie 2 tuần 2021-07-10T12:08:20+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:10:13+00:00

  Giải thích các bước giải:

   $(x^3-y^3-2xy^2)(y^3-2x^2y+x^3)$

  $=x^3y^3-2x^5y+x^6-y^6+2x^2y^4-x^3y^3-2xy^5+4x^3y^3-2x^4y^2$

  $=(x^3y^3-x^3y^3+4x^3y^3)-2x^5y+x^6-y^6+2x^2y^4+2xy^5-2x^4y^4$

  $=4x^3y^3-2x^5y+x^6-y^6+2x^2y^4+2xy^5-2x^4y^4$

  Học tốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )