Thùng to có 46,6l dầu, thùng bé có 13,4l dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau, mỗi chai chứa 0,75l. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?

Question

Thùng to có 46,6l dầu, thùng bé có 13,4l dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau, mỗi chai chứa 0,75l. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?

in progress 0
Autumn 5 giờ 2021-09-07T08:01:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:03:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Cả hai thùng có số lít dầu là:

  $46,6+ 13,4= 60 (lít dầu)$

  Tất cả có số chai dầu là:

  $60: 0,75= 80 (chai)$

  $Đ/S: 80$ chai

  0
  2021-09-07T08:03:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Có tất cả số chai dầu là :

  $\text{( 46,6 + 13,4 ) : 0,75 = 80 ( chai ) }$

  Đáp số: 80 chai

  HỌC TỐT !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )