Tỉ lệ khối lượng của nitơ và oxi trong một oxi của nitơ là 7:4 .Tìm công thức của oxit

Question

Tỉ lệ khối lượng của nitơ và oxi trong một oxi của nitơ là 7:4 .Tìm công thức của oxit

in progress 0
Claire 4 ngày 2021-12-06T17:41:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:42:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   CTHH NxOy.

  ta có :14x/16y=7/4

  =>56x=114y

  =>x/y=2.

  Vậy cthh là N2O

  0
  2021-12-06T17:42:58+00:00

  Đáp án:

   Công thức NxOy

  Ta có: $\frac{14x}{16y}$ =$\frac{7}{4}$ 

  <=>56x=112y

  <=>$\frac{x}{y}$ =2

  =>N2O

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )