Tia OC là phân giác của góc AOB,vẽ tia OM nằm giữa OB và OC sao cho góc BOM=20 độ.Biết góc AOB=144 độ. a)Tính góc MOC. b)Gọi OB’ là tia đối của tia

Question

Tia OC là phân giác của góc AOB,vẽ tia OM nằm giữa OB và OC sao cho góc BOM=20 độ.Biết góc AOB=144 độ.
a)Tính góc MOC.
b)Gọi OB’ là tia đối của tia OB,ON là tia phân giác của góc AOC.Chứng minh OA là phân giác của góc NOB’

in progress 0
Adalyn 4 tháng 2021-08-11T10:55:50+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:57:09+00:00

  Em tự vẽ hình nhé !

  / :Phân số nhé 

  a)Ta có góc BOM+góc MOC=144 độ

  Mà góc BOM = 20 độ

  =>góc MOC=144 độ-20 độ=124 độ

  b)Ta có góc AOB’+góc AOB=180 độ

  Mà góc AOB = 144 độ

  =>góc AOB’=180 độ-144 độ = 36 độ (1)

  Lại có :góc AOC bằng góc BOC (Vì OC là tia phân giác của góc AOB)

  =>góc AOC=góc BOC=AOB/2=144 độ/2=72 độ

  Mà : góc AON=góc NOC(Vì ON là tia phân giác của góc AOC)

  =>góc AON=góc NOC=góc AOC/2=72độ/2=36 độ (2)

  Từ (1) và (2) =>OA là phân giác của góc NOB’ (điều phải chứng minh)

  Chị gửi nhé !

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )