Tia Oy là phân giác xoz biết xoz =110 góc xoy là góc gì

Question

Tia Oy là phân giác xoz biết xoz =110 góc xoy là góc gì

in progress 0
Bella 2 giờ 2021-10-24T01:41:34+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:43:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì Oy là tia phân giác của góc xOz nên 

  $xOy = yOz = \frac{xOy}{2} = 55^0$ 

  Vậy xOy là góc nhọn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )