“…tiếng quân ca ngày càng vang dậy Giặc mỗi mệt ngày càng thua chạy Trận Thị Cầu như ổ kiến làm đê vỡ Trận Tốt Động như gió mạnh gãy cành cây Trận Hiệ

Question

“…tiếng quân ca ngày càng vang dậy
Giặc mỗi mệt ngày càng thua chạy
Trận Thị Cầu như ổ kiến làm đê vỡ
Trận Tốt Động như gió mạnh gãy cành cây
Trận Hiệp, Lý Lượng như dưới hổ cọp sa
Vương Thông, Mã ki như vạc sôi, cá nhảy
Muôn dặm non sông khôi phục lại
Đông Đô, phường phố vẫn y nguyên
(Trích “Chí Linh sơn phú( Tức Phú núi chí linh)” của Nguyễn Trãi).
1.Xác định phương thức biểu đạt chính?
2.Văn bên trên viết theo thể loại nào?
3.Chỉ ra các chi tiết tiêu biểu trong văn bản?

in progress 0
aikhanh 1 năm 2021-08-28T19:29:25+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T19:30:53+00:00

  1 tự sự 

  3 tiêu biểu của một trận chiến đánh giặc hùng hậu 

  mk chỉ bt tới đây 🙁

  0
  2021-08-28T19:30:57+00:00

  @Meoss_

  *1: PTBĐ chính:

  – Biểu cảm

  *2: Thể loại:

  – Thất ngôn bát cú ( 7 chữ 8 câu )

  *3: Các chi tiết tiêu biểu là:

  – Tiếng quân ca vang dậy

  – Trận Thị Cầu – ổ kiến làm đê vỡ

  – Trận Tốt Động – gió mạnh gãy cành cây

  –  Trận Hiệp, Lý Lượng – dưới hổ cọp sa

  – Vương Thông, Mã ki – vạc sôi, cá nhảy 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )