Tiêu thụ điện năng của gia đình trong ngày là 12550.Hãy tính tiền gđ phải trả trong tháng.Biết 100W đầu tiên là 480 trăm đồng,100W tiếp theo là 6 nghì

Question

Tiêu thụ điện năng của gia đình trong ngày là 12550.Hãy tính tiền gđ phải trả trong tháng.Biết 100W đầu tiên là 480 trăm đồng,100W tiếp theo là 6 nghìn ,100w tiếptheo là 7 nghìn

in progress 0
Adalynn 1 năm 2021-07-16T17:42:00+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:43:27+00:00

  Điện năng tiêu thụ của gia đình trong 1 tháng là:

  `12550.30=376500(W)=376,5(kW)`

  Tiền điện gia đình phải trả trong 1 tháng là:

  `100.480+100.6000+176,5.7000=1883500(đồng)`

  0
  2021-07-16T17:43:49+00:00

  `\text{~~Holi~~}`

  Điện năng tiêu thụ của gia đình trong một tháng là:

  `A=12550.30=376500=376,5`(kWh)

  Số tiền phải trả là:

  `100.480+100.6000+176,5.7000=1883500`(đồng)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )