tiìm tọa độ giao điểm parabol y=-x^2 và y=2x-3

Question

tiìm tọa độ giao điểm parabol y=-x^2 và y=2x-3

in progress 0
Alaia 3 tháng 2021-09-13T19:47:44+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T19:48:45+00:00

  Đặt ( P ) : y = -x^2 

        ( D ) : y = 2x – 3 

  PT hoành độ giao điểm của ( P ) và ( D ) là :

           – x ^2 = 2x – 3 

  <=> – x ^2 – 2x + 3 = 0 

  => $\left[ \begin{array}{l}x_1=-3\\x_2=1\end{array} \right.$

  Thay $x_1 = – 3 $ vào ( P ) : y =- ( -3 ) ^2 =- 9

          $x_1 = 1 $ vào ( P ) : y =  -1 ^2 = -1

  Vậy tọa độ giao điểm parabol y=-x^2 và y=2x-3

  $( – 3 ; -9 ) , ( 1 ; -1 ) $

  0
  2021-09-13T19:48:49+00:00

  Đáp án:

   Cho ctlhn !

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )