Tìm X [x × 1] + [x×4] +[x×7]+ ………….[x×28]= 156 A 1 B1,1 C1.2 D2.1 GHI RÕ CÁCH LÀM SẼ VOTE 5 SAO NHÉ

Question

Tìm X [x × 1] + [x×4] +[x×7]+ ………….[x×28]= 156
A 1
B1,1
C1.2
D2.1
GHI RÕ CÁCH LÀM SẼ VOTE 5 SAO NHÉ

in progress 0
Kylie 3 tháng 2021-07-12T16:12:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T16:13:35+00:00

  `#DyHungg`

  `(Xxx1)+(Xxx4)+(Xxx7)+…+(Xxx28)=156`

  `⇒x+4x+7x+…+28x=156`

  `⇒X(1+4+7+…+28)=156`

  `⇒Xxx145=156`

  `⇒X=156/145≈1,1`

  Đáp án `B`

   

  0
  2021-07-12T16:14:00+00:00

  Đáp án:

   `B. 1,1`

  Giải thích các bước giải:

  `(x xx 1) + (x xx 4) + (x xx 7) + … + (x xx 28) = 156`

  `x xx 1 + x xx 4 + x xx 7 + … + x xx 28 = 156`

  `x xx (1 + 4 + 7 + …  28) = 156`

  Ta có dãy `1 + 4 + 7 + … + 28` có: `(28 – 1)/3 + 1 = 10` (số hạng)

  Do vậy, `1 + 4 + 7 + … + 28 = (28 + 1) xx 10 : 2 = 145`.

  Khi đó, `x xx 145 = 156`

  `x = 156 : 145`

  `x ≈ 1,1`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )