tìm 10% của 8dm là a =10cm b= 70cm c= 8cm d=0,8cm

Question

tìm 10% của 8dm là
a =10cm
b= 70cm
c= 8cm
d=0,8cm

in progress 0
Liliana 3 tuần 2021-08-13T13:50:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:52:13+00:00

  Đáp án: `C`

  Vì `10%` của `8dm` là

  `10% × 8 = 0.8 dm`

  => Đổi: `8dm=80cm`

  Mong giúp đc e

  Xin 5* và ctlhn

  0
  2021-08-13T13:52:21+00:00

  Đáp án:

  `C . 8cm`

  Giải thích các bước giải:

  `10%` của `8dm` là:
  `8xx10%=0,8(dm)`
  Đổi `0,8dm=8cm`
  Đáp số :`8cm`
  Đáp án đúng là :`C. 8cm`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )