tìm x:|2x-1|=|3x-4 tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau : B=|x+1|+2(6,3-3y)^2+3 giúp mik vs nha mn,cảm ơn nhiều!!!!!

Question

tìm x:|2x-1|=|3x-4
tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau : B=|x+1|+2(6,3-3y)^2+3
giúp mik vs nha mn,cảm ơn nhiều!!!!!

in progress 0
Eloise 4 tuần 2021-08-17T07:08:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T07:10:12+00:00

  Đáp án:

  a) x € { 3}

  b)GTNN  của B là 3 tại x =1 ;y =2,1

  Giải thích các bước giải:

  Chúc bn hok tốt ! 

  0
  2021-08-17T07:10:22+00:00

  $|2x-1| = |3x-4|$

  $⇒$ \(\left[ \begin{array}{l}2x-1=3x-4\\2x-1=-3x+4\end{array} \right.\) 

  $⇒$ \(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=1\end{array} \right.\) 

        Vậy $x$ $∈$ `{3;1}`

  $B = |x+1| + 2(6,3 – 3y)^2 + 3$

  Vì: $|x+1|;(6,3-3y)^2 ≥ 0 ∀ x;y$

  $⇒ B = |x+1| + 2(6,3 – 3y)^2 + 3 ≥ 0 + 0 + 3 = 3$

  Dấu ” $=$ ” khi : $\left\{\begin{matrix}x=0-1=-1& \\ y=6,3:3=2,1&\end{matrix}\right.$

      Vậy $B$ đạt $GTNN=3$ khi `(x;y)=(-1;2,1)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )