Tìm 2 quan hệ từ trong đoạn văn từ ” Mẹ nghe nói ở Nhật đến thế giới ki diệu sẽ mở ra” của bài Coogr trường mở ra và cho biết ý nghĩa 2 từ đó.

Question

Tìm 2 quan hệ từ trong đoạn văn từ ” Mẹ nghe nói ở Nhật đến thế giới ki diệu sẽ mở ra” của bài Coogr trường mở ra và cho biết ý nghĩa 2 từ đó.

in progress 0
Amara 4 tuần 2021-11-20T01:00:37+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T01:01:37+00:00

  2 quan hệ từ trong đoạn văn là : 

  – và : liên kết 2 cụm từ trung tâm 

  – của : liên kết phần phụ sau của danh từ trung tâm để tạo cụm danh từ

  ý nghĩa ở sau dấu : nha

  0
  2021-11-20T01:01:46+00:00

  `2` quan hệ từ đó là : của, không chỉ…mà…còn

  – của ( trong cụm từ : của toàn xã hội ): quan hệ sở hữu

  – không chỉ…mà…còn( trong câu:Các quan chức không chỉ ngồi trên hàng ghế danh dự mà nhân dịp này  còn xem xét ngôi trường…) : quan hệ tăng tiến

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )