tìm 2 số có tổng bằng 19 và tích 2 số bằng 90

Question

tìm 2 số có tổng bằng 19 và tích 2 số bằng 90

in progress 0
Ayla 3 tháng 2021-07-21T01:19:10+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:20:53+00:00

  Đáp án:

   9 và 10

  Giải thích các bước giải:

   Ta xét 

  Tổng bằng 19 thì ta có các phép tính: 

  1+18  ;2+17  ;3+16  ;4+15  ;5+14  ;6+ 13   ; 7+ 12 ; 8+ 11     ; 9+10 ;…..;

  Tích bằng 90 thì ta có các phép tính:9×10 ; 2×45; 30×3;..

  Từ đó ta có hai cặp 9 và 10

  10 + 9 = 19 ⇒ Tổng 19

      10 × 9 = 90 ⇒ Tích 90

  Vậy hai số đó là : 10 và 9

  cho mình 5 vote và câu trả lời hay nhất 

   

  0
  2021-07-21T01:21:09+00:00

  * Bạn tham khảo nhé *

  10 + 9 = 19 ⇒ Tổng 19

      10 × 9 = 90 ⇒ Tích 90

  Vậy hai số đó là : 10 và 9

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )